Přeskočit navigaci

Obchodní podmínky a nákupní řád

 1. Úvodní ustanovení
  Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pvt-kontakt.cz (prodávající) jehož provozovatelem je firma PVT Kontakt s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Ochodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti kupní smlouvy je řádné a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  Vyplněním registračního formuláře nebo objednávkového formuláře v případě objednání bez registrace v internetovém obchodě www.pvt-kontakt.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 3. Ochrana osobních dat
  Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon atd), která jsou součástí objednávky nebo registračních údajů zákazníka jsou společností PVT Kontakt s.r.o. považována za důvěrná a jsou chráněna proti zneužití. Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (dopravce) a to je v nutném rozsahu.
 4. Platební a expediční podmínky, přepravné
  Objednané zboží zasílá prodávající zpravidla prostřednictvím České pošty Obchodním balíkem a to formou dobírky a kupující je povinen zaplatit celou dobírkovou částku – cenu zboží vč. poštovného – při převzetí zásilky. Prodávající sděluje kupujícímu prostřednictvím el.pošty, kdy zásilku bude vyexpedována.
  Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zaplacení zálohy na základě zálohové faktury před odesláním zboží a to zejména u částek 20 000,- Kč a vyšší. V takovém případě bude kupující vhodným způsobem upozorněn na nutnost zaplacení zálohy a bude mu zaslána zálohová faktura.
  Dodací lhůta je zpravidla do 3 dnů od objednání nebo od data uhrazení zálohové faktury, maximálně však do 4 týdnů. Dopravu zboží provede dopravní společnost nebo prodávající na místo dodání určené kupujícím v objednávce.
  Doprava zboží probíhá následujícím způsobem:
  Obchodním balíkem - zboží na dobírku.
  Pokud není uvedeno u konkrétního zboží jinak, je účtováno poštovné a balné ve výši 150,- Kč vč. DPH ke každé zásilce.
 5. Reklamace
  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s „Reklamačním řádem“ internetového obchodu www.pvt-kontakt.cz a právním řádem platným v ČR.
  Reklamační řád internetového obchodu www.pvt-kontakt.cz je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.
 6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
  Kupující má právo podle novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě je nutné ihned vrátit dotčené zboží na adresu prodávajícího, řádně zabalené v původní obalu vč. veškerého příslušenství a dokladů. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání. Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu, kde je nutné uvést přesnou adresu nebo bankovní účet, kam bude poukázána příslušná částka. Poplatky za poštovné a balné se nevracejí a kupující nemá nárok na úhradu výdajů spojených s vrácením zboží.
  Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho vědomí započato
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  4. Na dodávku audio nebo video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal
  5. Na dodávku novin, periodik a časopisů
  6. Spočívající ve hře nebo v loterii
 7. Cena zboží
  Cena zboží odpovídá ceně uvedené na stránkách internetového obchodu www.pvt-kontakt.cz a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky.
 8. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  2. Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na adresu v nejkratším možném termínu.
  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v  okamžiku potvrzení objednávky a zároveň je sdělen přibližný termín dodání. Jeli platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, je zboží dodáno kupujícímu za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 9. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i potvrzenou platnou cenu zboží vč. přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.pvt-kontakt.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán. Kupující však může odstoupit od smlouvy, přesáhne-li doba dodání zboží 10 dnů od objednávky a nebude-li dohodnuto jinak.
  V situacích, které neupravuji tyto Obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Přihlášení zákazníka

Jméno:
Heslo:
Registrace zákazníka »
Zapomněli jste heslo? »
Zákaznická linka - zavolejte nám: +420 384 321 219 Pošlete nám dotaz, rádi vám odpovíme Doporučit stránky známému