Přeskočit navigaci

Reklamační řád

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zásilku zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu – obal je opatřen bezpečnostní kontrolní páskou - nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží nevykazující vady, je kupující povinen zásilku nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 2. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 4. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.progres-shop.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 5. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
  PVT Kontakt s.r.o.
  Radouňka 29
  377 01
  Jindřichův Hradec
  resp. na e-mailové adrese: info@pvt-kontakt.cz
  Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Taktéž může prostřednictvím poštovní zásilky přímo zboží odeslat k reklamaci na uvedenou adresu firmy Progres Shop s.r.o. spolu s podrobným Oznámením o vadách.
 6. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.). V případě obdržení reklamovaného zboží prodávající na vlastní náklady vyřídí u autorizovaného servisu nebo svého dodavatele.
 7. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.
 8. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 9. Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.
 10. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 11. Standartní záruční doba je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak
 12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Přihlášení zákazníka

Jméno:
Heslo:
Registrace zákazníka »
Zapomněli jste heslo? »
Zákaznická linka - zavolejte nám: +420 384 321 219 Pošlete nám dotaz, rádi vám odpovíme Doporučit stránky známému